Polska w dymie: Wysoka konsumpcja papierosów tradycyjnych.

W Polsce, gdzie w 2023 roku sprzedano rekordową ilość papierosów tradycyjnych, a niemal co trzeci Polak pali je nałogowo, toczy się dyskusja o potencjalnym zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Związek uzależnienia od tytoniu z brakiem alternatyw staje się coraz bardziej widoczny, a eksperci alarmują, że konieczne jest podjęcie działań przynoszących rzeczywiste korzyści dla zdrowia publicznego.

Strategia Redukcji Szkód: E-papierosy jako Alternatywa

Strategia redukcji szkód w swoich założeniach sugeruje, że oferowanie osobom palącym dostępu do mniej szkodliwych alternatyw takich jak e-papierosy, może mieć pozytywny wpływ i zmniejszać negatywne skutki palenia papierosów tradycyjnych i uzależnienia od nikotyny. Jednak brak takiej spójnej strategii redukcji szkód w Polsce oraz wykorzystania najnowszych badań i doświadczeń innych państw w tym zakresie sprowadzają ostatnie działania rządu i podmiotów zdrowia publicznego do sięgnięcia po drastyczne narzędzie jakim jest zakaz a przez to demonizowania sektora vapingowego. Profesor Jan Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie podkreśla, że brak odpowiedniego podejścia do redukcji szkód może ograniczyć szanse Polski na zmniejszenie obciążenia zdrowotnego związanego z paleniem.

Niska Skuteczność Zakazów i Brak Narzędzi do Egzekwowania

Mimo obowiązującego zakazu sprzedaży e-papierosów online i osobom poniżej 18 roku życia, egzekwowanie go jest niewystarczająco skuteczne. Wbrew obowiązującym przepisom, zdarzają się sprzedawcy internetowi umożliwiający zakup e-papierosów bez odpowiednich kontroli wieku nabywcy. Dodatkowo, sprzedaż w tradycyjnych punktach handlowych również często nie podlega wystarczająco surowym kontrolom wieku klientów. Jest to częściowo związane z brakiem spójnej polityki egzekwowania przepisów oraz niewystarczającą współpracą między organami egzekwującymi.

Polska w dymie: Wysoka konsumpcja papierosów tradycyjnych.
Polska w dymie: Wysoka konsumpcja papierosów tradycyjnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top