Track&Trace na wszystkie wyroby tytoniowe w Polsce od 20 maja 2024 roku.

Rozszerzenie systemu Track&Trace na wszystkie wyroby tytoniowe w Polsce od 20 maja 2024 roku

Od 20 maja 2024 roku, wszystkie wyroby tytoniowe w Polsce zostaną objęte systemem Track&Trace, co oznacza znaczącą zmianę dla branży tytoniowej. System ten, który do tej pory obejmował tylko papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania, teraz będzie dotyczył również innych produktów tytoniowych, takich jak cygara, cygaretki, tabaka, czy tytoń do fajek wodnych.

System Track&Trace został wprowadzony w celu zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi i zapewnienia lepszej kontroli nad ruchem i pochodzeniem tych produktów. Każdy produkt tytoniowy będzie miał unikalny identyfikator, co umożliwi jego śledzenie na każdym etapie łańcucha dostaw, od producenta aż do konsumenta.

Dla przedsiębiorców działających w branży tytoniowej oznacza to konieczność rejestracji w systemie Track&Trace. Rejestracja ta jest niezbędna do legalnego handlu wyrobami tytoniowymi i musi być dokonana przez wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję, magazynowanie, dystrybucję oraz sprzedaż tych produktów. Proces rejestracji odbywa się poprzez stronę www.idissuer.pl, a za jego przeprowadzenie odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Punkty sprzedaży detalicznej również muszą się zarejestrować w systemie, co jest ich jedynym obowiązkiem związanym z funkcjonowaniem Track&Trace. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować niemożnością zakupu wyrobów tytoniowych od dostawców.

Obowiązki związane z systemem Track&Trace różnią się w zależności od roli, jaką podmiot pełni w łańcuchu dostaw. Szczegółowe informacje na temat tych obowiązków można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów dedykowanej systemowi Track&Trace.

Wprowadzenie tego systemu to ważny krok w kierunku zapewnienia większej transparentności i bezpieczeństwa w branży tytoniowej, a także ochrony konsumentów i legalnych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Jest to również element szerszej strategii Unii Europejskiej mającej na celu walkę z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi i zwiększenie wpływów z akcyzy. Dla konsumentów, wprowadzenie systemu Track&Trace oznacza większą pewność, że kupowane produkty są legalne i pochodzą z legalnych źródeł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top