Udało się przechwycić niemal 33 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W cieniu nielegalnego handlu: Przemyt papierosów w Polsce

20 czerwca 2022 roku, w wyniku skoordynowanej operacji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), udało się przechwycić niemal 33 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. To zdarzenie rzuca światło na ciągłe wyzwanie, jakim jest walka z nielegalnym handlem tytoniem, który nie tylko szkodzi gospodarce, ale również stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Przemyt papierosów to złożony problem, który wymaga nie tylko zaangażowania służb celnych i policyjnych, ale także współpracy międzynarodowej. W tym przypadku, nielegalny towar został przetransportowany z Singapuru do Polski, ukryty w kontenerach, które oficjalnie miały zawierać akcesoria budowlane. Dzięki czujności i współpracy służb, możliwe było uniknięcie strat dla Skarbu Państwa, które mogłyby wynieść około 40 milionów złotych.

Operacja ta podkreśla również znaczenie transgranicznej wymiany informacji i kooperacji. Policjanci CBŚP, działając na podstawie uzyskanych informacji, zdołali potwierdzić obecność papierosów na pokładzie statku płynącego do Gdańska. Współpraca z Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gdyni okazała się kluczowa w ustaleniu, że odbiorcą towaru miała być firma z Warszawy, a kontenery zostały odebrane przez przedstawiciela firmy z województwa łódzkiego.

Zatrzymanie dwóch kierowców oraz właściciela firmy transportowej, które nastąpiło po otwarciu kontenerów i odkryciu nielegalnych papierosów, jest przestrogą dla tych, którzy angażują się w nielegalny handel. Postawione zarzuty, w tym paserstwo akcyzowe, oraz tymczasowe aresztowanie właściciela firmy przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, świadczą o powadze sytuacji i determinacji polskich służb w zwalczaniu przestępczości akcyzowej.

Ta sytuacja jest przypomnieniem, że nielegalny handel tytoniem jest ciągłym wyzwaniem, które wymaga stałej uwagi i działań prewencyjnych. Jest to walka nie tylko z przestępczością, ale także z ochroną zdrowia publicznego i interesów ekonomicznych państwa. Warto zatem docenić wysiłki służb, które nieustannie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top