Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na blisko 16 milionów złotych.

W ostatnich dniach doszło do znaczącego sukcesu polskich służb w walce z przestępczością akcyzową. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili skoordynowaną operację, która doprowadziła do zlikwidowania magazynu nielegalnych papierosów i przejęcia ponad 21,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na blisko 16 milionów złotych.

Dzięki tej operacji, Skarb Państwa uniknął strat finansowych, które mogłyby wynieść prawie 26 milionów złotych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy między różnymi agencjami państwowymi w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Zatrzymano również osiem osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się paserstwem akcyzowym. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się dwa samochody typu SUV o wartości 330 tysięcy złotych oraz równowartość ponad 16 tysięcy złotych w różnych walutach. Prokuratura Rejonowa w Płońsku nadzoruje sprawę, a zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Ta operacja jest przykładem skutecznej pracy służb w ochronie interesów ekonomicznych państwa i walki z nielegalnym obrotem towarów. Pokazuje również, że przestępczość gospodarcza nie zna granic i wymaga międzynarodowej współpracy oraz koordynacji działań. Przypadki takie jak ten przypominają o ciągłej potrzebie czujności i inwestycji w środki umożliwiające efektywne ściganie przestępstw ekonomicznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top