Wprowadzenie nowej stawki akcyzy na saszetki nikotynowe ma nastąpić stopniowo.

Planowane wprowadzenie akcyzy na saszetki nikotynowe w Polsce

Ministerstwo Finansów Polski przedstawiło projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie akcyzy na saszetki nikotynowe po raz pierwszy w historii kraju. Propozycja ta spotkała się z poparciem firm tytoniowych i ma na celu objęcie opodatkowaniem również innych innowacyjnych produktów beztytoniowych, które obecnie nie są opodatkowane.

Zgodnie z projektem, nowa kategoria akcyzy obejmie produkty ziołowe podgrzewane, choć szczegółowe informacje na ten temat nie zostały jeszcze ujawnione. Ministerstwo Finansów proponuje wyłączenie z opodatkowania produktów wykorzystywanych wyłącznie do celów medycznych, takich jak gumy do żucia, plastry i aerozole zawierające nikotynę.

Wprowadzenie nowej stawki akcyzy na saszetki nikotynowe ma nastąpić stopniowo. W 2025 roku stawka ma wynosić 100 zł/kg, w 2026 roku – 200 zł/kg, a docelowo w 2027 roku – 300 zł/kg. Szacuje się, że sprzedaż saszetek nikotynowych w 2025 roku osiągnie 200 milionów sztuk. Przy założeniu wagi saszetki 0,8 grama i stawce akcyzy 100 zł/kg, przychody z tego podatku zostały oszacowane na 16 milionów złotych, a wraz z VAT na 19,7 milionów złotych. W 2026 roku, zakładając 50% wzrost sprzedaży do 300 milionów sztuk i stawkę 200 zł/kg, przychody z akcyzy osiągną około 48 milionów złotych (wraz z VAT około 59 milionów złotych), a w 2027 roku, przy sprzedaży 450 milionów saszetek i stawce 300 zł/kg, przychody z akcyzy wyniosą około 108 milionów złotych (wraz z VAT około 133 milionów złotych).

Warto zauważyć, że wartość sprzedaży saszetek nikotynowych w Unii Europejskiej wzrosła z praktycznie zera w 2015 roku do 796 milionów euro w 2022 roku. Podobnie w przypadku innowacyjnych produktów (tytoń do podgrzewaczy) – wartość rynku UE w 2015 roku wynosiła około 13 milionów euro, a w 2022 roku osiągnęła około 10,5 miliarda euro.

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego systemu podatkowego do zmieniającego się rynku substytutów tytoniu i produktów nikotynowych. Wprowadzenie akcyzy na saszetki nikotynowe jest krokiem w kierunku uregulowania tego segmentu rynku, który do tej pory pozostawał poza systemem opodatkowania. Jest to również odpowiedź na rosnącą popularność tych produktów wśród konsumentów.

Projekt ustawy jest obecnie w fazie konsultacji i analiz, a jego ostateczny kształt może ulec zmianie. Jednakże, jeśli zostanie przyjęty w obecnej formie, wprowadzenie akcyzy na saszetki nikotynowe będzie miało znaczący wpływ na rynek produktów nikotynowych w Polsce, zarówno dla konsumentów, jak i producentów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top