Alarmujący trend wśród młodzieży: Jednorazowe e-papierosy.

W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost popularności jednorazowych e-papierosów, zwłaszcza wśród młodszej populacji. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Małgorzata Niemczyk, wyraziła głębokie zaniepokojenie tym trendem, podkreślając jego potencjalnie zgubne konsekwencje dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci i młodzieży.

Jednorazowe e-papierosy, które są łatwo dostępne i przyciągają uwagę swoimi kolorowymi opakowaniami, często znajdują się na półkach sklepowych tuż obok słodyczy. To sprawia, że są one atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy mogą nie być w pełni świadomi ryzyka związanego z ich używaniem. Oprócz nikotyny, wiele z tych produktów zawiera sukralozę – substancję słodzącą, której słodkość jest wielokrotnie większa niż sacharozy. Sukraloza, podawana w formie pary wodnej, może silnie uzależniać, a także, według niektórych badań, działać rakotwórczo i powodować nieodwracalne zmiany w mózgu.

Sprzedaż jednorazowych e-papierosów w Polsce gwałtownie wzrosła, z 32 milionów sztuk sprzedanych w 2022 roku do ponad 100 milionów w 2023 roku. To zjawisko nie jest ograniczone tylko do Polski; Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że co piąty papieros sprzedawany na świecie to jednorazowy e-papieros smakowy. Wartość rynku tych produktów w Polsce osiągnęła 2 miliardy złotych, co świadczy o ich ogromnej popularności.

Badanie przeprowadzone przez CBOS ujawnia, że przed osiągnięciem pełnoletności co czwarta osoba deklaruje używanie elektronicznych papierosów i alternatywnych wyrobów. To alarmujące statystyki, które wskazują na potrzebę podjęcia działań edukacyjnych i regulacyjnych, mających na celu ochronę młodych ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

W obliczu tych wyzwań, istotne jest, aby społeczeństwo, władze i organizacje zdrowotne współpracowały w celu zwiększenia świadomości na temat ryzyka związanego z jednorazowymi e-papierosami i promowania zdrowszych alternatyw. Tylko poprzez wspólne działania możemy zapewnić bezpieczniejszą przyszłość dla młodego pokolenia.

Alarmujący trend wśród młodzieży: Jednorazowe e-papierosy.
Alarmujący trend wśród młodzieży: Jednorazowe e-papierosy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top