Ministerstwo Zdrowia w Polsce podjęło kroki mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Ministerstwo Zdrowia w Polsce podjęło kroki mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych, szczególnie tych aromatyzowanych, które są przeznaczone do podgrzewaczy. W środę, projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych, co jest wyraźnym sygnałem, że rząd bierze pod uwagę zdrowie publiczne i dąży do ograniczenia dostępu do produktów, które mogą być szkodliwe dla konsumentów.

Projekt ustawy, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, proponuje dodanie do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nowego punktu. Definiuje on „podgrzewany wyrób tytoniowy” jako „nowatorski wyrób tytoniowy, w którym w wyniku podgrzania dochodzi do emisji zawierającej nikotynę i inne substancje chemiczne, która jest następnie wdychana przez użytkownika lub użytkowników”. To określenie obejmuje zarówno wyroby tytoniowe bezdymne, jak i te do palenia.

Zmiany te są odpowiedzią na potrzebę wdrożenia unijnej dyrektywy, która ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów przed potencjalnie szkodliwymi produktami tytoniowymi. Nowelizacja zakłada zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie, co dotyczy również podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Jest to rozszerzenie istniejącego już zakazu dotyczącego aromatyzowanych papierosów i tytoniu do skręcania papierosów.

Dodatkowo, producenci i importerzy nowatorskich wyrobów tytoniowych będą zobowiązani do przekazywania prezesowi Biura do Spraw Substancji Chemicznych wszelkich nowych lub zaktualizowanych informacji dotyczących analiz, badań i innych danych na temat tych produktów. Prezes Biura będzie miał również uprawnienia do żądania dodatkowych informacji od tych podmiotów.

Ta inicjatywa Ministerstwa Zdrowia jest ważnym krokiem w kierunku ochrony zdrowia publicznego i może stanowić wzór dla innych krajów dążących do ograniczenia wpływu szkodliwych wyrobów tytoniowych na społeczeństwo. Ostateczna decyzja w sprawie ustawy będzie zależała od wyników konsultacji społecznych i dalszych działań legislacyjnych.

Ministerstwo Zdrowia w Polsce podjęło kroki mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Ministerstwo Zdrowia w Polsce podjęło kroki mające na celu zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top