Projekt ID Issuer: Kluczowy Element Regulacji Rynku Tytoniowego.

W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych dotyczących rynku tytoniowego, projekt ID Issuer stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia zgodności z europejskimi i krajowymi przepisami. Jego głównym celem jest wprowadzenie systemu unikalnych identyfikatorów dla wyrobów tytoniowych, co ma na celu usprawnienie monitorowania i śledzenia ich ruchu na terenie Unii Europejskiej.

Dla kogo jest ID Issuer?
System ID Issuer został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum uczestników rynku tytoniowego, w tym producentach, dystrybutorach, importerach, operatorach pierwszych punktów detalicznych oraz punktach detalicznych. Uczestnictwo w systemie jest niezbędne dla zapewnienia pełnej przejrzystości łańcucha dostaw i jest wymagane przez prawo.

Dlaczego ID Issuer jest tak ważny?
ID Issuer odpowiada na potrzebę wdrożenia skutecznego systemu identyfikacji, który jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Unii Europejskiej 2018/574. System ten opiera się również na ustawodawstwie krajowym, w tym na ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz na rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jakie funkcje pełni ID Issuer?
ID Issuer pełni kluczową rolę w identyfikacji i rejestracji podmiotów gospodarczych działających na rynku tytoniowym. System ten generuje unikalne kody dla podmiotów, zakładów produkcyjnych, maszyn oraz opakowań jednostkowych i zbiorczych, co umożliwia śledzenie produktów od momentu produkcji aż po sprzedaż detaliczną. Dodatkowo, ID Issuer dostarcza te informacje do odpowiednich repozytoriów, zapewniając integralność danych i możliwość ich weryfikacji.

Jakie są koszty związane z ID Issuer?
Podstawowe kody identyfikacyjne dla podmiotów, zakładów i maszyn są dostarczane bezpłatnie, co stanowi znaczące wsparcie dla uczestników rynku. Natomiast ceny za unikalne identyfikatory opakowań są ustalane indywidualnie, co pozwala na elastyczność i dostosowanie do potrzeb każdego podmiotu.

Podsumowując, projekt ID Issuer jest odpowiedzią na wyzwania regulacyjne i stanowi ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa i przejrzystości rynku tytoniowego w Europie. Jego wdrożenie przyczynia się do ochrony konsumentów oraz do walki z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, wspierając tym samym cele zdrowotne i ekonomiczne Unii Europejskiej.

Projekt ID Issuer: Kluczowy Element Regulacji Rynku Tytoniowego
Projekt ID Issuer: Kluczowy Element Regulacji Rynku Tytoniowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top