Tak, inne kraje również podejmują kroki w kierunku zakazu jednorazowych e-papierosów.

Wielka Brytania ogłosiła zakaz sprzedaży tych produktów, zwracając uwagę na ich rosnącą popularność wśród nieletnich i potencjalne zagrożenia zdrowotne. Wzrost odsetka młodzieży używającej jednorazowych e-papierosów w tej grupie wiekowej wzrósł blisko 9-krotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Podobne działania rozważają lub wprowadzają Australia, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia, z których to ostatnia już wdrożyła takie przepisy.

Wprowadzenie zakazu w tych krajach jest odpowiedzią na obawy dotyczące wpływu jednorazowych e-papierosów na zdrowie, zwłaszcza młodych ludzi, oraz ich negatywny wpływ na środowisko ze względu na odpady generowane przez te produkty. Zakazy te są również częścią szerszych strategii mających na celu ograniczenie dostępu do produktów tytoniowych i nikotynowych, szczególnie wśród młodzieży, aby zapobiegać rozwojowi nałogów i promować zdrowsze społeczeństwo.

.

Tak, inne kraje również podejmują kroki w kierunku zakazu jednorazowych e-papierosów.
Tak, inne kraje również podejmują kroki w kierunku zakazu jednorazowych e-papierosów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top