Wprowadzenie zakazu sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy w Polsce jest krokiem w kierunku ograniczenia dostępności tych produktów na rynku.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy w Polsce jest krokiem w kierunku ograniczenia dostępności tych produktów na rynku. Zgodnie z projektowanymi zmianami, które mają na celu wdrożenie dyrektywy UE z 29 czerwca 2022 roku, wprowadzenie do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie będzie zabronione.

To oznacza, że po wejściu w życie nowelizacji, aromatyzowane papierosy do podgrzewaczy nie będą już dostępne w sprzedaży. Jednakże, warto zauważyć, że zakaz ten dotyczy wyłącznie nowych produktów wprowadzanych na rynek. Nie jest jasne, jak przepisy będą wpływać na produkty już obecne na rynku przed wejściem w życie ustawy, czy będą one mogły być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów, czy też zostaną wycofane.

Dodatkowo, producenci i importerzy wyrobów tytoniowych będą zobowiązani do przekazywania prezesowi Biura do Spraw Substancji Chemicznych informacji dotyczących analiz, badań i innych danych na temat tych produktów, co może wpłynąć na dalszą dostępność aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy na rynku.

Podsumowując, choć projekt ustawy zakłada całkowity zakaz wprowadzania do obrotu aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy, szczegóły dotyczące egzekwowania tego zakazu i jego wpływu na produkty już dostępne na rynku pozostają do wyjaśnienia w dalszym procesie legislacyjnym.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy w Polsce jest krokiem w kierunku ograniczenia dostępności tych produktów na rynku.
Wprowadzenie zakazu sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy w Polsce jest krokiem w kierunku ograniczenia dostępności tych produktów na rynku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top