Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ID Issuer jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników rynku tytoniowego w Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ID Issuer jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników rynku tytoniowego w Unii Europejskiej. To oznacza, że producenci, dystrybutorzy, importerzy, operatorzy pierwszych punktów detalicznych oraz punkty detaliczne muszą korzystać z tego systemu. System ID Issuer został wprowadzony w odpowiedzi na europejskie i krajowe przepisy dotyczące oznaczania wyrobów tytoniowych unikalnym identyfikatorem, co umożliwia rejestrowanie ich ruchu na terenie całej Unii Europejskiej.

Podstawą prawną funkcjonowania systemu są:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r.
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2018/574 z 15 grudnia 2017 r.
  • Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory.

System ID Issuer służy do generowania unikalnych kodów identyfikujących podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi, a także unikalnych kodów dla zakładów produkujących wyroby tytoniowe oraz maszyn na których są one produkowane. Ponadto, system generuje unikalne identyfikatory dla opakowań jednostkowych i zbiorczych zamawianych przez producentów wyrobów tytoniowych i dystrybutorów. Te identyfikatory są następnie dostarczane podmiotom zamawiającym i przekazywane do odpowiednich repozytoriów.

Jeśli chodzi o koszty związane z systemem ID Issuer, unikalne kody dla podmiotów, zakładów i maszyn są bezpłatne. Natomiast ceny za unikalne identyfikatory opakowań jednostkowych i zbiorczych są ustalane indywidualnie dla każdego podmiotu podpisującego umowę z PWPW.

Warto zaznaczyć, że od 20 maja 2019 r. producenci, dystrybutorzy oraz hurtownicy mają obowiązek rejestracji każdorazowego wejścia w posiadanie wyrobów tytoniowych oraz monitorowania ich przemieszczania. Dodatkowo, w lutym 2020 roku wprowadzone zostały nowe unijne przepisy dotyczące przechowywania danych podmiotów oraz zakładów biorących udział w obrocie wyrobami tytoniowymi, co wymagało od wszystkich zarejestrowanych podmiotów aktualizacji danych adresowych.

Podsumowując, system ID Issuer jest kluczowym elementem regulacji rynku tytoniowego, mającym na celu zapewnienie zgodności z przepisami oraz efektywne śledzenie i kontrolę obrotu wyrobami tytoniowymi w Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ID Issuer jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników rynku tytoniowego w Unii Europejskiej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ID Issuer jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników rynku tytoniowego w Unii Europejskiej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top