Światowy Dzień Bez Tytoniu 2024: Młodzi wkraczają do akcji.

29 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Tytoniu, który w tym roku skupił się na roli młodych ludzi w walce z epidemią tytoniową. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc wraz z innymi organizacjami zdrowotnymi zaapelowało do decydentów o podjęcie działań chroniących młodzież przed agresywnymi strategiami marketingowymi przemysłu tytoniowego. W obliczu danych wskazujących, że 37 milionów młodych ludzi w wieku 13-15 lat na całym świecie używa tytoniu, konieczne jest działanie na rzecz ochrony przyszłych pokoleń przed uzależnieniem.

Nikotyna zawarta w wyrobach tytoniowych jest silnie uzależniająca, a jej wpływ na rozwijający się mózg nastolatków może prowadzić do trwałych zmian w obszarach odpowiedzialnych za pamięć, koncentrację i umiejętność podejmowania decyzji. Ponadto, istnieje związek między paleniem tytoniu a występowaniem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w ramach Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) promuje szereg działań mających na celu redukcję używania tytoniu. Wśród nich znajdują się: monitorowanie używania tytoniu, ochrona ludzi przed ekspozycją na dym tytoniowy, pomoc w rzuceniu palenia, ostrzeganie o zagrożeniach związanych z tytoniem, egzekwowanie zakazów reklamowania, promocji i sponsorowania tytoniu oraz podnoszenie podatków na produkty tytoniowe.

Polski rząd również podejmuje kroki w kierunku ograniczenia dostępności i atrakcyjności wyrobów tytoniowych, zwłaszcza wśród młodzieży. Warto podkreślić, że zaprzestanie używania tytoniu przynosi korzyści nie tylko zdrowotne, ale i ekonomiczne. Badania pokazują, że mocne kampanie antytytoniowe i graficzne ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach skutecznie zwiększają świadomość i motywację do rzucenia palenia. Wysokie podatki na tytoń, wprowadzone w niektórych krajach, przyczyniły się do znacznego zmniejszenia konsumpcji, szczególnie wśród młodzieży i osób o niskich dochodach.

W obliczu nowych wyzwań, takich jak e-papierosy i podgrzewane produkty tytoniowe, które są promowane jako mniej szkodliwe alternatywy, ważne jest, aby kontynuować edukację na temat ich potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Młodzi ludzie są przyszłością naszego społeczeństwa, a ich zdrowie i dobrostan powinny być priorytetem w działaniach na rzecz zdrowszego świata bez tytoniu.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2024: Młodzi wkraczają do akcji.
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2024: Młodzi wkraczają do akcji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top